top of page

Exclusive bag brand with "brilliant" bags

  • Instagram
  • Facebook
  • Instagram
  • Facebook

Disclaimer Carat23®

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Copyright Carat23®. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website van Carat23 , zoals tekst, grafisch materiaal, logo's, foto’s, ontwerpen, tekeningen,  knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilatie, arrangemente en andere dingen, is het exclusieve eigendom van Carat23® en is beschermd door copyright en diverse (international) wetgeving. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carat23®.

Carat23® is een wereldwijd geregistreerd merk. De Carat23® “smartbag” hengsel techniek is gepatenteerd en de modellen/ontwerpen zijn geregistreerd.

De content is door Carat23® met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Carat23® is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met onze websites disclaimer. Als wij besluiten om onze disclaimer te wijzigen, vind u deze veranderingen op deze pagina.

bottom of page